politiek prominent persoon

Politiek Prominent Persoon

Wat is een politiek prominent persoon

Politiek prominent persoon

Wat is een politiek prominent persoon?

Een politiek prominent persoon, ook PEP of PPP genoemd, is een persoon die een politieke functie bekleedt of heeft bekleedt. Directe familieleden of naaste geassocieerden vallen tevens onder dit begrip. Wanneer één van uw klanten of relaties als politiek prominent persoon wordt aangemerkt, bent u onder de Wwft verplicht een uitgebreid cliëntenonderzoek uit te voeren.

Voorbeelden van politiek prominente personen:

- Regeringsleiders, staatshoofden, ministers, staatssecretarissen en parlementsleden

- Hoge legerofficieren, ambassadeurs en zaakgelastigden

- Leden van hoge gerechtelijke instanties zoals hooggerechtshoven

- Directe familieleden van politiek prominente personen zoals de ouders, echtgenoot en kinderen

 

Waarom moet dit worden onderzocht?

De invoering van de 4e, 5e en 6e anti-witwasrichtlijn verplicht organisaties een cliëntenonderzoek uit te voeren. De omvang van dit onderzoek is afhankelijk van de cliënt waar u mee te maken hebt en of u een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering vermoedt. Het onderhouden van een zakelijke relatie met een politiek prominent persoon brengt een groot risico met zich mee. Het aannemen van steekpenningen kan het beslissingsproces sterk beïnvloeden. Het uitvoeren van een verscherpt cliëntenonderzoek is ook wettelijk verplicht wanneer familieleden of naaste geassocieerden van een politiek prominent persoon betrokken zijn bij een zakelijke relatie of incidentele transactie.

 

Hoe kan ik hier gemakkelijk op controleren?

Eigenhandig controleren of uw relatie een politiek prominent persoon is, is erg tijdrovend. Hoewel het uitvoeren van goed onderzoek erg belangrijk is, blijkt deze informatie zelden vindbaar in standaard zoekmachines. Een oplossing hiervoor is World-Check Risk Intelligence. Met deze screening tool wordt niet alleen gecontroleerd of uw relatie een politiek prominent persoon is, maar ook of deze voorkomt op sanctie- of embargolijsten en in negatieve media. Indien verscherpt cliëntenonderzoek wenselijk is kan dit worden aangevraagd via een Enhanced Due Diligence (EDD) rapport. World Check wordt gezien als de gouden standaard op dit vlak, en wordt vertrouwd door vele toonaangevende organisaties wereldwijd. Het helpt voldoen aan (inter)nationale wetgeving zoals o.a.: Wwft, WTT, Sanctiewet 1977, FATCA, UK Bribery Act waaronder de activiteiten van vele organisaties onbewust vallen met alle risico’s van dien.


Benieuwd wat World-Check Risk Intelligence voor u kan betekenen?

10+
Jaar ervaring in de markt
150+

Tevreden relaties

1.000.000+
Uitgebreide checks uitgevoerd