De vijfde anti-witwasrichtlijn

AMLD5

De vijfde anti-witwasrichtlijn

De vijfde anti-witwasrichtlijn

De vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD5) is op 21 mei 2020 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Met deze uitbreiding op eerdere anti-witwasrichtlijnen moeten meer branches zich houden aan Wwft verplichtingen. De meest prominente wijzigingen zijn van toepassing op aanbieders van cryptodiensten en beheerders van vastgoed beleggingsinstellingen. Vanaf bepaalde voorwaarden moeten zij voldoen aan de Wwft, zoals het uitvoeren van een cliëntenonderzoek, het monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland.
Verder wordt het UBO-register geïntroduceerd.


Cryptodiensten

Volgens de nieuwe anti-witwas wetgeving wordt de Wwft van toepassing op cryptodienstverleners. Om hun diensten aan te bieden moeten partijen die opereren in of vanuit Nederland zich registreren bij DNB. Zonder deze registratie is het verboden om deze diensten in Nederland aan te bieden.  
Dit geldt alleen voor;

-    Partijen die bewaarportemonnees aanbieden
-    Partijen die wisselfuncties aanbieden voor virtuele valuta

Een bewaarportemonnee is een cryptografische sleutel waarmee virtuele valuta veilig kunnen worden gesteld. Dit geldt alleen voor bedrijven die de privé-sleutel van hun cliënt bezitten, dus niet voor non-custodian wallets zoals softwareportemonnees. 

Met wisselfuncties wordt bedoeld het verrichten van transacties van virtuele valuta naar geld en vice versa. Dit kan op de volgende manieren;

-    Door het sluiten van overeenkomsten op het platform
-    Door zelf als tegenpartij op te treden
-    Door als bemiddelaar (broker) op te treden
-    Door middel van Automated Teller


Cliëntenonderzoek

Omdat aanbieders van cryptodiensten volgens de vijfde anti-witwasrichtlijn vallen onder de Wwft, moeten zij voldoen aan bepaalde vereisten. Zo moet er cliëntenonderzoek uitgevoerd worden om gevallen van witwassen en de financiering van terreur tijdig op te sporen. De hoeveelheid risico die aan een cliënt kleeft bepaalt de mate van benodigd onderzoek. Het verrichten van een goede screening om te achterhalen of (potentiële) klanten op sanctielijsten staan, of er sprake is van een PEP (politiek prominent persoon) is dus essentieel. 

Naast het uitvoeren van cliëntenonderzoek zal een aanbieder van cryptodiensten een transactiemonitoringsproces moeten invoeren. Zo kunnen ongebruikelijke transacties worden gedetecteerd, zoals afwijkende bedragen, tijdstippen of geldhoeveelheden. De vijfde anti-witwasrichtlijn verplicht het deze ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland


Voldoen aan de Vijfde anti-witwasrichtlijn

Deze wetswijziging betekent verscherpte bedrijfsvoering voor de betreffende branches. Risicobeheer zal een grotere rol moeten spelen, en compliance risico’s moeten tijdig worden geïdentificeerd en gemitigeerd. Hiervoor kan aanvullende training van (nieuw) personeel nodig zijn, screening software of het uitvoeren van verscherpte cliëntonderzoek (EDD). 

Trust Alliance Compliance Solutions is partner van Refinitiv (World-Check), waarmee risk en compliance-risico’s op de meest efficiënte wijze geïnventariseerd en geprocessed worden. Niet alleen screening, maar ook Enhanced Due Diligence speelt hierin een grote rol. World-Check is “the golden standard” op dit vlak en wordt gebruikt en vertrouwd door vele toonaangevende organisaties wereldwijd en zeker ook in Nederland, dit om te voldoen aan de (inter)nationale wetgevingen zoals oa: WWFT, WTT, Sanctiewet 1977, FATCA, FCPA and UK Bribery Act waaronder de activiteiten van vele organisaties onbewust vallen met alle risico’s van dien. 


 

Hebt u ondersteuning nodig bij het voldoen aan de vijfde anti-witwasrichtlijn?


10+
Jaar ervaring in de markt
150+

Tevreden relaties

1.000.000+
Uitgebreide checks uitgevoerd