Zesde-Antiwitwasrichtlijn

De zesde anti-witwasrichtlijn

AMLD6

De invoering van de zesde anti-witwasrichtlijn

De zesde anti-witwasrichtlijn

Op 12 november 2018 is de zesde anti-witwasrichtlijn (AMLD6) in werking getreden. Deze opvolger van de vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD5) geeft de controlerende instanties meer macht om te handhaven in hun strijd tegen witwassen en terrorisme financiering. Lidstaten moeten sinds 3 december 2020 voldoen aan de gestelde richtlijnen, waar financiële instellingen tot 3 juni 2021 de tijd krijgen. De AMLD6 is in het leven geroepen ter versterking van de AMLD4, en omdat de huidige strafbaarstelling van witwassen in de lidstaten niet coherent genoeg is om dit probleem in de hele Europese Unie te bestrijden. In dit artikel beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen in de zesde anti-witwasrichtlijn.

 

Harmonisatie

In het brede EU-wetgeving spectrum wordt de definitie van “witwassen” strenger gedefinieerd om te voorkomen dat er mazen ontstaan in de wet. Meer specifiek: Er worden 22 activiteiten gespecificeerd die ten grondslag liggen aan witwassen. Voorbeeld hiervan belastingfraude, cyber-crime en milieumisdrijven. Het is voor het eerst dat ook cyber-crime wordt opgenomen in een Europese anti-witwasrichtlijn.

Wanneer de wetgeving in werking treedt moeten organisaties in staat zijn de nieuwe vormen van verdachte criminaliteit te identificeren en classificeren. Daarvoor kan extra training van personeel benodigd zijn. Lidstaten zullen hier uniform aan moeten voldoen.

 

Uitbreiding

Onder de zesde anti-witwasrichtlijn wordt de hoeveelheid strafbare feiten die onder witwassen vallen uitgebreid. Het aanzetten tot of het ondersteunen van financiële misdaad wordt tevens strafbaar gesteld. Onder de oude wetgeving was het alleen strafbaar indien een individu zelf de witwas actie uitvoerde, maar nu zijn de “in staat stellers” ook strafbaar.

Het aanzetten tot of het ondersteunen van betekent dat iedereen die witwassers helpt bij het uitvoeren van de daad kan worden veroordeeld. Ook pogingen tot witwassen worden strafbaar gesteld.

Onder de huidige regels kunnen alleen individuen worden vervolgd. De AMLD6 daarentegen breidt aansprakelijkheid uit naar bestraffing van rechtspersonen zoals organisaties en samenwerkingsverbanden. Organisaties zullen hun huidige protocollen dus stevig moeten herzien, willen ze niet het risico lopen tot rechtsvervolging en alle gevolgen van dien.

Deze uitbreiding vindt plaats zodat het grootbedrijf aansprakelijk gesteld kan worden in de wereldwijde pogingen witwassen tegen te gaan. De nieuwe wet maakt het makkelijker voor financiële instellingen om organisaties die hun toezicht niet op orde hebben in kaart te brengen. Op deze manier kan de wetgeving consistent worden nageleefd. Veel EU lidstaten hebben deze straffen al opgenomen in hun anti witwaswetgeving,

 

Lidstaten samenwerking

Het komt voor dat er bij witwassen sprake is van dubbele strafbaarheid. De misdaad wordt dan begaan binnen een rechtsgebied, alvorens de financiën zich verplaatsen naar een ander rechtsgebied. De zesde anti-witwasrichtlijn kaart dit probleem aan door het delen van specifieke informatie tussen rechtsgebieden te introduceren. Hiermee kan strafvervolging plaatsvinden in meer dan één lidstaat.

In de praktijk betekent dit dat lidstaten door de EU bepaalde criminele activiteiten strafbaar moeten stellen. Deze criminele activiteiten vinden hun oorsprong in terrorisme, drugshandel, mensenhandel, seksuele uitbuiting, afpersing of corruptie. Onderdeel van dit proces is dat lidstaten moeten samenwerken om strafvervolging te realiseren. De zesde anti-witwasrichtlijn biedt handvaten die helpen te bepalen hoe en waar een vervolging moet plaatsvinden. Daarbij wordt het land van herkomst van de misdadiger, de nationaliteit van de misdadiger en het rechtsgebied waarin de misdaad is gepleegd meegenomen.

 

Voldoen aan AMLD6 wetgeving

Organisaties die moeten voldoen aan de zesde anti-witwasrichtlijn zullen zich bewust moeten worden wat dit betekent voor hun huidige bedrijfsvoering. Risicobeheer zal een grotere rol moeten spelen, compliance personeel moet (beter) getraind worden en waar nodig zal er aanvullend onderzoek moeten worden uitgevoerd. Nederlandse bedrijven moeten al voldoen aan de Wwft en het daarbij behorende onderzoek naar UBO’s en Politiek Prominente Personen.

 

Refintiv World Check

Trust Alliance Compliance Solutions is partner van Refinitiv (World-Check), waarmee risk en compliance-risico’s op de meest efficiënte wijze geïnventariseerd en geprocessed worden. Niet alleen screening, maar ook Enhanced Due Diligence speelt hierin een grote rol. World-Check is “the golden standard” op dit vlak en wordt gebruikt en vertrouwd door vele toonaangevende organisaties wereldwijd en zeker ook in Nederland, dit om te voldoen aan de (inter)nationale wetgevingen zoals oa: WWFT, WTT, Sanctiewet 1977, FATCA, FCPA and UK Bribery Act waaronder de activiteiten van vele organisaties onbewust vallen met alle risico’s van dien.

 

Hebt u ondersteuning nodig om te voldoen aan de zesde anti-witwasrichtlijn?

10+
Jaar ervaring in de markt
150+

Tevreden relaties

1.000.000+
Uitgebreide checks uitgevoerd