Sanctielijsten screenen

Voldoen aan de Sanctiewet 1977

Sanctielijsten screenen

De Sanctiewet 1977

De in 1977 ingestelde Sanctiewet verplicht (financiële) entiteiten ongewenste handel, witwassen en terrorisme te bestrijden. Sanctiemaatregelen die nationaal en internationaal worden afgekondigd dienen nageleefd te worden. Regelmatig wordt de Sanctiewet 1977 in samenspraak genoemd met de Wwft, omdat deze verband houden met integriteit en cliëntenonderzoek. In tegenstelling tot de Sanctiewet wordt het aantal branches dat aan de Wwft moet voldoen regelmatig uitgebreid 

Sanctiemaatregelen kunnen landen, organisaties en individuen treffen, en worden dan ook regelmatig geactualiseerd. Om zeker te weten dat uw klanten niet voorkomen op (inter)nationale sanctielijsten, is het noodzakelijk aan de hand van de meest actuele sanctielijsten te screenen. 


Naleving van de Sanctiewet 1977

Het toezicht op de Sanctiewet wordt uitgevoerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). DNB beoordeelt vooral of de genomen maatregelen toereikend zijn. Wanneer een relatie als verdacht wordt aangemerkt kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

-    Het bevriezen van tegoeden en activa

-    Een verbod om financiële middelen ter beschikking te stellen

-    Een verbod of beperking op het verlenen van financiële diensten

Indien een organisatie geen maatregelen treft loopt het risico een dwangsom of bestuurlijke boete opgelegd te krijgen. Zelfs strafrechtelijke vervolging behoort tot de mogelijkheden. Het proces waarin relaties aan de hand van sanctielijsten worden gescreend is dus essentieel voor de continuïteit van de organisatie. 


Voldoen aan de Sanctiewet

Een organisatie moet kunnen screenen of hun klanten en relaties op sanctielijsten voorkomen, en dienen DNB daarover te kunnen informeren. Het uitvoeren van de controle is verplicht, maar de controle mag handmatig of elektronisch worden uitgevoerd. De AFM stelt onder anderen de volgende eisen aan deze controle:

-    De screening moet periodiek plaatsvinden

-    Bij de screening moet worden nagegaan wie de uiteindelijk belanghebbende is (UBO)

-    Sanctielijsten en negatieve publiciteit moet worden onderzocht

-    Bij wijziging van de sanctieregels moet worden onderzocht of actuele relaties en hun financiële relaties onder de nieuwe regeling vallen.

Wanneer er een ‘hit’ plaatsvind dient dit via een speciaal meldformulier worden doorgegeven aan DNB. Indien zij de ‘hit’ bevestigen wordt het doorgespeeld aan het ministerie van Financiën. 


Refinitiv World Check

Refinitiv World Check biedt een oplossing om organisaties te helpen voldoen aan de Sanctiewet en Wwft verplichtingen. World Check is ISAE 3000 gecertificeerd, en mag daarom een 100% dekking garanderen op alle sanctielijsten wereldwijd. Tevens biedt het de mogelijkheid om klanten onder voortdurende sanctiemonitoring te voorzien genaamd Ongoing Screening. World-Check is “the golden standard” op dit vlak en wordt gebruikt en vertrouwd door vele toonaangevende organisaties wereldwijd. Niet alleen screening, maar ook uitgebreid cliëntenonderzoek (Enhanced Due Diligence) speelt hierin een grote rol. 


Benieuwd hoe World Check u kan helpen voldoen aan Wet en regelgeving? 


10+
Jaar ervaring in de markt
150+

Tevreden relaties

1.000.000+
Uitgebreide checks uitgevoerd