wwft check

De WwFT Check

Wat is een Wwft check?

De Wwft check

Wat is een Wwft check?

De Wwft check (check inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme), beter bekend als het cliëntenonderzoek, verplicht u de identiteitsgegevens van uw cliënt te vragen, controleren, vastleggen en 5 jaar te bewaren. U moet dit onderzoek doen voordat u een in- en/of verkooptransactie of bemiddelingsopdracht uitvoert, of voordat u een zakelijke overeenkomst met uw cliënt sluit en diensten levert. Hoe dit onderzoek eruit ziet is afhankelijk van de cliënt waar u mee te maken hebt en of u een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering vermoedt.


Hoe verloopt een Wwft check of cliëntenonderzoek?

Er dient ten alle tijden een standaard cliëntenonderzoek te worden uitgevoerd. Hierbij moeten de volgende handelingen worden verricht:

-    De identiteit van de cliënt vaststellen, controleren en vastleggen;
-    De identiteit van de UBO vaststellen, controleren en vastleggen;
-    Het doel en de aard van de opdracht of transactie vaststellen en vastleggen;
-    Een voortdurende controle uitoefenen op de zakelijke relatie;
-    Vaststellen of de natuurlijk persoon die de cliënt vertegenwoordigt, daartoe bevoegd is;
-    Controleren of de cliënt voor zichzelf of van een ander optreedt.


In sommige gevallen is het verplicht om naast een standaard cliëntenonderzoek ook een verscherpt cliëntenonderzoek te doen. Dit is wenselijk wanneer een cliënt of transactie naar haar aard een hoger risico vertegenwoordigt, en verplicht wanneer: 

-    De cliënt – of de UBO van de cliënt – woonachtig of gevestigd is, dan wel zijn zetel heeft, in een staat die
door de Europese Commissie is aangewezen als een hoog risico-staat;
-    De cliënt – of de UBO van de cliënt – een politically-exposed person (PEP) is, in het binnen- of buitenland.
-    In het geval van een correspondentrelatie. Onder correspondentrelaties worden betrekkingen tussen instellingen onderling beschouwd die zijn aangegaan voor bijvoorbeeld diensten als contantenbeheer, geldovermakingen, transitrekeningen, valutawisseldiensten, en effectentransacties.


Wat als de Wwft Check/cliëntenonderzoek niet kan worden uitgevoerd?

Op basis van artikel 5, tweede lid Wwft moet een zakelijke relatie worden beëindigd wanneer de cliënt niet aan de vereisten van het cliëntenonderzoek kan voldoen. Ook zal er een melding aan de FIU moeten worden gedaan indien het cliëntenonderzoek niet leidt tot het bedoelde resultaat of de zakelijke relatie wordt beëindigd, en er tevens indicaties zijn dat de desbetreffende cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme (artikel 16, vierde lid Wwft).

Bij opzettelijk meldverzuim kan het Openbaar Ministerie overgaan tot vervolging. Dit kan leiden tot een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete van de vierde categorie. Reputatieschade voor een organisatie is tevens van toepassing.


Gemakkelijk de Wwft Check uitvoeren 

Vanwege het juridische en maatschappelijke belang is een screening van zo veel mogelijk openbare bronnen wenselijk. Dit is vaak lastig, vooral bij internationale relaties. De meest efficiënte oplossing voor standaard cliëntenonderzoek is World Check. Met 100% dekking op alle sanctielijsten wereldwijd en uitgebreid inzicht in PEP’s is het de gouden standaard op het gebied van het mitigeren van risico’s en voldoen aan compliance vereisten. World Check wordt gebruikt en vertrouwd door vele toonaangevende organisaties wereldwijd. Wanneer de situatie vraagt om verscherpt cliëntenonderzoek, biedt World Check ook de mogelijk tot het uitvoeren van uitgebreide onderzoeken door middel van een Enhanced Due Diligence (EDD). 


Bent u op zoek naar een manier om gemakkelijk aan de Wwft check en het cliëntenonderzoek te voldoen?


10+
Jaar ervaring in de markt
150+

Tevreden relaties

1.000.000+
Uitgebreide checks uitgevoerd