wat is een ubo

Wat is een UBO verklaring?

Trust Alliance Compliance Solutions

Wat is een UBO verklaring?

Wat is een UBO verklaring?

De UBO (Ultimate Beneficial Owner) of Uiteindelijke Belanghebbende is de natuurlijke persoon bij wie de winst en/of zeggenschap van een rechtspersoon zoals een coöperatie, vereniging of beursgenoteerd bedrijf ligt. Dit zijn personen met feitelijk zeggenschap over de onderneming, een (in)direct belang van meer dan 25% van de aandelen of meer dan 25% van de stemrechten in de desbetreffende organisatie.

In de UBO verklaring wordt vermeldt wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn. De UBO in kwestie dient de UBO verklaring te ondertekenen. Deze informatie wordt gevonden in het UBO-register.

 

Waarom is er een UBO-register ingesteld?

Met de implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn is het sinds 27 september 2020 voor ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit wordt gedaan om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Denk hierbij aan witwassen, corruptie, belastingontduiking, fraude en de financiering van terrorisme. Het register voldoet aan de eisen voor gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uitgangspunt is dat een deel van de gegevens voor iedereen toegankelijk is. UBO’s van buitenlandse ondernemingen worden niet in het register opgenomen. Hetzelfde geldt voor rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. Zij zullen zich moeten houden aan de regelgeving in het land waar zij zijn opgericht.

 

Moet ik voldoen aan de UBO wetgeving? 

Het vastleggen en controleren van de UBO’s binnen een rechtspersoon valt onder de Wwft (Wet ter voorkoming witwassen en financiering terrorisme) en is daardoor verplicht voor aan- en verkopers van goederen, makelaars, taxateurs en exploitanten van huizen en panden. Lukt het niet om de identiteit van de UBO vast te stellen, dan mag u in principe geen zakelijke relatie aangaan of een transactie uitvoeren. Een goede screening is dus essentieel. Echter, de registratieplicht geldt alleen voor de volgende organisaties:

- Niet beursgenoteerde bv’s en nv’s;

- Maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen

- Rederijen;

- Europese naamloze-vennootschappen (SEs);

- Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);

- Europees economisch samenwerkingsverbanden;

- Kerkgenootschappen.

 

Heeft uw bedrijf inzicht nodig in de UBO’s van de (internationale) partijen waar u mee zakendoet? Wij helpen u graag in dit proces.


10+
Jaar ervaring in de markt
150+

Tevreden relaties

1.000.000+
Uitgebreide checks uitgevoerd