pep-screening

PEP-Screening

Voldoen aan wet- en regelgeving

PEP-Screening

Wat is een PEP?

Een PEP staat voor Politically Exposed Person, of Politiek Prominent Persoon. Deze persoon bekleedt een politieke functie, of heeft dat in het verleden gedaan. Directe familieleden of naaste geassocieerden vallen onder dit begrip. Indien één van uw relaties of een UBO wordt geclassificeerd als PEP, bent u onder de Wwft verplicht een uitgebreid integriteitsonderzoek uit te voeren.

Voorbeelden van PEP’s zijn:

- Staatshoofden, regeringsleiders, ministers staatssecretarissen en parlementsleden

- Ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren

- Leden van hooggerechtshoven en andere hoge gerechtelijke instanties

- Leden van rekenkamers of van directies van centrale banken

- Directe familieleden van politieke prominente personen, zoals de echtgenoot, de ouders en de kinderen

 

Waarom moet ik een PEP-Screening uitvoeren?

Door de invoering van Anti Witwaslijnen 4, 5 en 6 is het verplicht om een cliëntenonderzoek uit te voeren. Hoe dit onderzoek eruitziet is afhankelijk van de cliënt waar u mee te maken hebt en of u een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering vermoedt. Een zakelijke relatie hebben met een PEP houdt een bijzonder groot risico in. Vanwege hun invloedrijke positie wordt uitgegaan van een hoger risico op corruptie en witwaspraktijken. Denk hierbij aan het aannemen van steekpenningen waarmee het beslissingsproces kan worden beïnvloed. U moet ook verscherpt onderzoek uitvoeren bij het aangaan van een zakelijke relatie, of het verrichten van een incidentele transactie, waarbij familieleden of naaste geassocieerden van PEP’s betrokken zijn.

 

Gemakkelijk controleren op PEP’s

Met de invoering van de vierde Anti Witwaslijn is het onder de Wwft verplicht een PEP controle uit te voeren. Wanneer blijkt dat uw relatie een PEP is, is uitgebreid cliëntenonderzoek vereist in de vorm van EDD. Een oplossing hiervoor is World-Check Risk Intelligence. Via deze screening tool wordt niet alleen gecontroleerd of uw relatie een PEP is, maar ook of deze op internationale sanctielijsten staat of negatief in reputabele media is gekomen. Indien verder onderzoek is vereist kan dit worden aangevraagd middels een EDD rapport. World-Check is “the golden standard” op dit vlak en wordt gebruikt en vertrouwd door vele toonaangevende organisaties wereldwijd en zeker ook in Nederland, dit om te voldoen aan de (inter)nationale wetgevingen zoals oa: WWFT, WTT, Sanctiewet 1977, FATCA, FCPA and UK Bribery Act waaronder de activiteiten van vele organisaties onbewust vallen met alle risico’s van dien.


Hebt u ondersteuning nodig bij het identificeren van PEP’s? Wij helpen u graag.


10+
Jaar ervaring in de markt
150+

Tevreden relaties

1.000.000+
Uitgebreide checks uitgevoerd