Herkomst van vermogen

Onderzoek naar de herkomst van vermogen

Voldoen aan de Wwft

Herkomst van vermogen

Herkomst van vermogen

Het voorkomen van witwaspraktijken en/of terrorisme financiering is van groot belang voor een stabiel en integer financieel stelsel en voor een effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten stelt daders in staat om buiten het bereik van opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten. Dit geschiedt onder andere door het creëren van transparantie in het financiële stelsel,  het melden van ongebruikelijke transacties en het verrichten van gedegen cliëntenonderzoek. 
In bepaalde gevallen is een onderzoek naar de herkomst van het vermogen van een cliënt noodzakelijk. 


Uitgebreid Cliëntenonderzoek

Onder de Wwft bent u verplicht te weten met wie u zakendoet. Het in kaart brengen van de identiteit van uw relatie wordt het cliëntenonderzoek genoemd.  Dit onderzoek moet plaatsvinden voordat u een zakelijke overeenkomst met uw cliënt sluit, en de gegevens dienen minimaal vijf jaar te worden bewaard. De intensiteit van het onderzoek hangt af van het risicoprofiel van de cliënt, de transactie en het geleverde product of dienst.

In dit artikel zoomen we in op het herkomst van vermogen.

 In principe voert u altijd een normaal cliëntenonderzoek uit. Dat ziet er als volgt uit:

  • Identiteit cliënt vaststellen, controleren en vastleggen
  • Identitet UBO vaststellen, controleren en vastleggen
  • Doel van de transactie vaststellen en vastleggen
  • Continue monitoring toepassen indien nodig
  • Controleren dat de cliënt voor zichzelf en niet voor een ander optreed


Zoals u ziet is het niet in alle gevallen verplicht om onderzoek te doen naar de herkomst van het vermogen. Echter, in sommige individuele gevallen is dit wel noodzakelijk, zoals bij een verscherpt cliëntenonderzoek. Dat ziet er als volgt uit.


Verscherpt Cliëntenonderzoek Wwft

In sommige gevallen is het nodig een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren. Om dit te bepalen moet u rekening houden met de risicofactoren zoals deze vermeld staan in hoofdstuk 5 en 9 in de algemene leidraad Wwft van de belastingdienst.  Dit moet wanneer:

  • Als u een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering vermoed
  • Als de cliënt een Prominent Politiek Persoon (PEP) is, of een familielid of naaste geassocieerde van een PEP is. 
  • Als de staat waar de cliënt woont is gevestigd is door de Europese Commissie is aangewezen als staat met een hoger
    risico of witwassen of terrorismefinanciering.  

Ook bij verscherpt cliëntenonderzoek moet de intensiteit van het onderzoek worden afgestemd op het individuele geval. Dit kan betekenen dat er een onderzoek moet worden ingesteld daar de herkomst van het vermogen van de cliënt, of naar de herkomst van de middelen die bij een bepaalde transactie zijn betrokken. De leidraad Wwft biedt daarin duidelijkheid. Cliëntenonderzoek Wwft en Trust Alliance

Trust Alliance Compliance Solutions is partner van Refinitiv (World-Check), waarmee risk en compliance-risico’s op de meest efficiënte wijze geïnventariseerd en geprocessed worden. World-Check garandeert een 100% dekking op sanctielijsten wereldwijd, en heeft een van de meest omvangrijke databases met wereldwijde PEP’s van meer dan 2,5 miljoen individuen. World-Check is “the golden standard” op dit vlak en wordt gebruikt en vertrouwd door vele toonaangevende organisaties wereldwijd en zeker ook in Nederland, dit om te voldoen aan de (inter)nationale wetgevingen zoals oa: WWFT, WTT, Sanctiewet 1977, FATCA, FCPA and UK Bribery Act waaronder de activiteiten van vele organisaties onbewust vallen met alle risico’s van dien.

Ook voor het verscherpte cliëntenonderzoek (Enhanced Due Diligence) biedt Refinitiv inzicht te krijgen in de herkomst van het vermogen van de client, en andere risicofactoren die reputatieschade kunnen voorkomen. 


Hebt u vragen over het voldoen aan de Wwft? 

10+
Jaar ervaring in de markt
150+

Tevreden relaties

1.000.000+
Uitgebreide checks uitgevoerd