kyc software

KYC Software

Met één tool voldoen aan wet- en regelgeving

KYC Software

KYC Software – Cliëntacceptatie

Wanneer u zowel met nieuwe als bekende relaties zaken doet, bent u wettelijk verplicht een goede compliance check uit te voeren. U moet de UBO van het bedrijf in kaart brengen, controleren of deze personen op sanctielijsten staan en en wanneer u zaken doet met een PEP (Politically Exposed Person) dient u een uitgebreid klantonderzoek uit te voeren in verband met het hoge risico op witwassen en corruptie. Het KYC (Know Your Cliënt) principe is een basisvoorwaarde binnen financiële dienstverlening, en wordt in steeds meer branches de norm.


Ongoing Screening – OGS

Met de recente en verwachte wijzigingen in de Wwft is het uitsluitend screenen aan de poort niet langer voldoende. Vanwege de voortdurend wijzigende gesanctioneerde landen, schepen en organisaties, moet gesteld worden dat klanten en relaties 24/7 gemonitord moeten worden. U ontvangt alleen een melding wanneer de situatie omtrent uw relatie wijzigt. 


Wat staat centraal bij screening?

Omdat sanctie- en PEP-lijsten voortdurend wijzigen is screening een continue proces met als hoofddoel; het minimaliseren van bedrijfsrisico’s. Voor een compleet beeld kan ook een media check worden uitgevoerd, waarbij artikelen van gerespecteerde media bronnen gebruikt worden. Om de mate van risico te bepalen staan de volgende aspecten centraal:

-    S: Sanctions / Sanctielijsten

-    PEP: Politically Exposed Person / Politiek Prominent Persoon 

-    UBO: Ultimate Beneficial Owner / Uiteindelijk Belanghebbende

-    LE: Law Enforcement / Opsporingslijsten Politie

-    RE: Regulatory Enforcement / Opsporingslijsten Toezichthouder

-    OB: Other Body / Negatieve Media

-    SOE: State Owned Entity / Staatsbedrijf

-    SIE: State Invested Entity / Gedeeltelijk Staatseigenaarschap 


Onze Screening oplossingen

Trust Alliance Compliance Solutions is partner van Refinitiv (World-Check), waarmee compliance-risico’s op de meest efficiënte wijze geïnventariseerd en geprocessed worden. Niet alleen screening, maar ook Enhanced Due Diligence speelt hierin een grote rol. World-Check is “the golden standard” op dit vlak en wordt gebruikt en vertrouwd door vele toonaangevende organisaties, overheden en banken wereldwijd en zeker ook in Nederland, dit om te voldoen aan de (inter)nationale wetgevingen zoals oa: WWFT, WTT, Sanctiewet 1977, FATCA, FCPA,  UK Bribery Act en de 5e en 6e anti witwasrichtlijnen waaronder de activiteiten van vele organisaties onbewust vallen met alle risico’s van dien. 10+
Jaar ervaring in de markt
150+

Tevreden relaties

1.000.000+
Uitgebreide checks uitgevoerd