investeerders screenen

Investeerders Screenen

Voldoen aan wet- en regelgeving

Investeerders Screenen

De Wwft schrijft voor dat een instelling een cliëntenonderzoek moet uitvoeren voordat zij een zakelijke relatie aangaat
of een transactie uitvoert. Deze regel is ingevoerd zodat instellingen geen relaties aangaan met cliënten die hen
kunnen schaden. Het begrip ‘cliënt’ wordt gedefinieerd als een ‘natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie wordt
aangegaan of die een transactie laat uitvoeren’. Deze ruime definitie betekent dat ook relaties met professionele tegenpartijen in het kader van de kernactiviteiten van de instelling onder de Wwft vallen, zoals relaties met andere instellingen en dienstverleners.


Investeerders Screenen

Onder de Wwft is het dus verplicht om investeerders te screenen middels een cliëntenonderzoek. In deze screening
moeten de volgende aspecten worden onderzocht:


  • De cliënt moet worden geïdentificeerd
  • De identiteit moet worden geverifieerd
  • De UBO en diens identiteit moet worden geverifieerd
  • Het doel van de relatie moet worden vastgesteld
  • De relatie en transacties moeten worden gemonitord


Ten alle tijden moet worden beoordeeld hoe hoog het risico op witwassen en terrorismefinanciering is, en de mate van
screening moet hieraan worden aangepast. Aan de hand van de risicogevoeligheid van een cliënt, transactie, product of dienst
dient een instelling te bepalen hoe verstrekkend die maatregelen zijn. Indien er zaken wordt gedaan met
een PEP (Politically Exposed Person) dient er in bijna alle gevallen een uitgebreid onderzoek worden uitgevoerd.
Zo moet de herkomst van het vermogen, en het risico op corruptie worden bepaald. 


Compliance

De Wwft verplicht instellingen om hun zakelijke relaties en investeerders te screenen. Refinitiv World Check biedt een oplossing
om organisaties te helpen voldoen aan de Sanctiewet en Wwft verplichtingen. World Check is ISAE 3000 gecertificeerd, en mag daarom
een 100% dekking garanderen op alle sanctielijsten wereldwijd. Tevens biedt het de mogelijkheid om klanten van voortdurende
sanctiemonitoring te voorzien genaamd Ongoing Screening. World-Check is “the golden standard” op dit vlak en wordt gebruikt
en vertrouwd door vele toonaangevende organisaties wereldwijd. Niet alleen screening, maar ook uitgebreid cliëntenonderzoek (Enhanced Due Diligence) speelt hierin een grote rol. Onze rapporten helpen iedere organisatie om weloverwogen risicobeslissingen snel en kosten efficiënt te maken.Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? 


10+
Jaar ervaring in de markt
150+

Tevreden relaties

1.000.000+
Uitgebreide checks uitgevoerd