het-cruks-register

Het Cruks

Centraal register voor de uitsluiting van kansspelen

Het Cruks


Het Centraal register voor de uitsluiting van kansspelen (Cruks)

Om gokverslaving zo veel mogelijk tegen te gaan komt er een centraal register voor de uitsluiting van kansspelen (Cruks). Voordat een speler kan beginnen met gokken moet de kansspelaanbieder controleren of de speler in het Cruks staat geregistreerd. De speler mag niet worden toegelaten indien deze op de lijst staat. Cruks wordt een belangrijk instrument om kansspelverslaving tegen te gaan.

Cruks gaat alleen gelden voor de meest risicovolle kansspelen. Dat betekent dat speelautomatenhallen, speelcasino’s van Holland Casino en de casinospelen en weddenschappen van kansspelen op afstand. Het kopen van loten via internet is hiervan uitgesloten.

Alle speelcasino’s en speelautomatenhallen in Nederland die hun vergunning voor het aanbieden van kansspelen willen behouden moeten zich aansluiten op Cruks. Voor partijen die straks de Nederlandse markt op willen is een werkende en getoetste aansluiting op het register nodig om een vergunning te kunnen krijgen. Op 1 oktober 2021 treedt Cruks in werking.  

De kansspelautoriteit is verantwoordelijk voor het beheer van het register. Alleen daartoe aangewezen medewerkers kunnen de informatie in het systeem inzien. Kansspelaanbieders of familieleden kunnen niet bij de gegevens. Door de persoonsgegevens van de bezoeker in te voeren in het Cruks kan de kansspelaanbieder controleren of hij de bezoeker mag toelaten. Bij die controle krijgen ze alleen te zien of er sprake is van een ‘match’, of niet.

 

Risicobeheersystemen

De kansspelaanbieder moet voorafgaand aan het aangaan van de zakelijke relatie vaststellen of de speler een PEP is, en moet daarom over passende risicobeheersystemen beschikken. Wanneer een speler bij het aangaan of voortzetten van de zakelijke relatie een PEP blijkt te zijn, moet de kansspelaanbieder maatregelen treffen. De Kansspelautoriteit verduidelijkt hierbij dat de speler niet mag deelnemen aan kansspelen voordat dit is vastgesteld. Dat betekent dat er geen transacties mogen worden uitgevoerd. 

Het vaststellen of de speler een PEP is, is daarmee altijd verplicht voor een kansspelaanbieder.

 Daarnaast moet periodiek tijdens de duur van de zakelijke relatie worden getoetst of de speler een PEP is geworden. De wijze waarop dit gebeurt, kan verschillen per kansspelaanbieder en is afhankelijk van de risico’s in een concreet geval. Met andere woorden, voor iemand, die op het moment van het aangaan van de zakelijke relatie nog geen PEP was, ontstaat de verplichting om te controleren of hij ondertussen een PEP is geworden, zoals met een verscherpt cliëntenonderzoek of screening.


Refinitiv World Check

Trust Alliance Compliance Solutions is partner van Refinitiv (World-Check), waarmee risk en compliance-risico’s op de meest efficiënte wijze geïnventariseerd en geprocessed worden. Daarnaast biedt World Check een 100% dekkingsgarantie op sanctielijsten wereldwijd, en beschikt het over een uitgebreide PEP database van meer dan 2,5 miljoen individuen.

Niet alleen screening, maar ook Enhanced Due Diligence (verscherpt cliëntenonderzoek) speelt hierin een grote rol. World-Check is “the golden standard” op dit vlak en wordt gebruikt en vertrouwd door vele toonaangevende organisaties wereldwijd en zeker ook in Nederland, dit om te voldoen aan de (inter)nationale wetgevingen zoals oa: WWFT, WTT, Sanctiewet 1977, FATCA, FCPA and UK Bribery Act waaronder de activiteiten van vele organisaties onbewust vallen met alle risico’s van dien.


Hebt u ondersteuning nodig in het voldoen aan de Wet Koa? Wij helpen u graag.

 

10+
Jaar ervaring in de markt
150+

Tevreden relaties

1.000.000+
Uitgebreide checks uitgevoerd