integriteitsonderzoek

Cliëntenonderzoek Wwft

Plenty of space for a smooth sub-title!

Cliëntenonderzoek Wwft

Clientenonderzoek Wwft

Onder de Wwft bent u verplicht te weten met wie u zakendoet. Het in kaart brengen van de identiteit van uw relatie wordt het cliëntenonderzoek genoemd.  Dit onderzoek moet plaatsvinden voordat u een zakelijke overeenkomst met uw cliënt sluit, en de gegevens dienen minimaal vijf jaar te worden bewaard. 

De intensiteit van het onderzoek hangt af van het risicoprofiel van de cliënt, de transactie en het geleverde product of dienst. In dit artikel lichten we de drie onderzoeksgradaties toe.

 In principe voert u altijd een normaal cliëntenonderzoek uit. Dat ziet er als volgt uit:

  • Identiteit cliënt vaststellen, controleren en vastleggen
  • Identitet UBO vaststellen, controleren en vastleggen
  • Doel van de transactie vaststellen en vastleggen
  • Continue monitoring toepassen indien nodig
  • Controleren dat de client voor zichzelf en niet voor een ander optreed


Vereenvoudigd Cliëntenonderzoek Wwft

Indien de klant of de transactie een laag risico op witwassen of terrorismefinanciering vertegenwoordigd, kunt u ervoor kiezen een vereenvoudigde controle uit te voeren. Echter, om dit te bepalen moet u rekening houden met de risicofactoren zoals deze vermeld staan in hoofdstuk 5 en 9 in de algemene leidraad Wwft van de belastingdienst. 


Verscherpt Cliëntenonderzoek Wwft

In sommige gevallen is het nodig een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren. Dit moet wanneer:

  • Als u een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering vermoed
  • Als de cliënt een Prominent Politiek Persoon (PEP) is, of een familielid of naaste geassocieerde van een PEP is. 
  • Als de staat waar de cliënt woont is gevestigd is door de Europese Commissie is aangewezen als staat met een hoger
    risico op witwassen of terrorismefinanciering.  

Ook bij verscherpt cliëntenonderzoek moet de intensiteit van het onderzoek worden afgestemd op het individuele geval. Dit kan betekenen dat er een onderzoek moet worden ingesteld daar de herkomst van het vermogen van de cliënt. Clientenonderzoek Wwft en Trust Alliance

Trust Alliance Compliance Solutions is partner van Refinitiv (World-Check), waarmee risk en compliance-risico’s op de meest efficiënte wijze geïnventariseerd en geprocessed worden. World-Check garandeert een 100% dekking op sanctielijsten wereldwijd, en heeft een van de meest omvangrijke databases met wereldwijde PEP’s van meer dan 2,5 miljoen individuen. World-Check is “the golden standard” op dit vlak en wordt gebruikt en vertrouwd door vele toonaangevende organisaties wereldwijd en zeker ook in Nederland, dit om te voldoen aan de (inter)nationale wetgevingen zoals oa: WWFT, WTT, Sanctiewet 1977, FATCA, FCPA and UK Bribery Act waaronder de activiteiten van vele organisaties onbewust vallen met alle risico’s van dien.


Ook voor het verscherpte cliëntenonderzoek (Enhanced Due Diligence) biedt Refinitiv inzicht te krijgen in de herkomst van het vermogen van de client, en andere risicofactoren die repuatieschade kunnen voorkomen. 


Hebt u vragen over het voldoen aan de Wwft? 

10+
Jaar ervaring in de markt
150+

Tevreden relaties

1.000.000+
Uitgebreide checks uitgevoerd