clientenonderzoek-wet-koa

Cliëntenonderzoek Wet Koa

Wet Kansspelen op Afstand

Clientenonderzoek Wet Koa

Cliëntenonderzoek Koa

De kansspelaanbieder moet door middel van het cliëntenonderzoek aantonen dat zij een voortdurende controle uitoefent op de zakelijke relatie en de verrichte transacties. Daarnaast moeten redelijke maatregelen worden genomen om de verzamelde gegevens actueel te houden.

 Een zakelijke relatie wordt in de Wwft gedefinieerd als een zakelijke, professionele of commerciële relatie tussen de kansspelaanbieder en een speler. Tot de professionele activiteiten behoren de activiteiten van een kansspelaanbieder die onder de vergunning vallen.

Het cliëntenonderzoek bestaat uit vier stappen:

- Identificatie en verificatie van de identiteit van de speler;

- Classificatie van het risicoprofiel van de speler;

- Voortdurende controle op de relatie en zijn/haar transacties

- Een onderzoek naar de bron van de financiële middelen*

*Deze stap hoeft alleen uitgevoerd te worden bij risico verhogende omstandigheden

 

Het cliëntenonderzoek moet in de volgende gevallen verricht worden:

 - Bij het aangaan van een zakelijke relatie;

- Als er indicaties zijn dat de speler betrokken is bij witwassen;

- Als er twijfel bestaat over de juistheid, volledigheid of actualiteit van eerder verkregen gegevens van de speler;

- Als het risico van betrokkenheid van een bestaande speler bij witwassen daartoe aanleiding geeft;

- Als er, gelet op de staat waarin een speler woonachtig is, een verhoogd risico op witwassen bestaat.

 

Voor kansspelaanbieders van Koa geldt dat de professionele activiteiten niet aangeboden mogen worden aan een speler die niet is ingeschreven. Het inschrijven van de speler bij de kansspelaanbieder beschouwt de Kansspelautoriteit als het aangaan van een zakelijke relatie, die verband houdt met de professionele activiteiten van de kansspelaanbieder. Voor een speelcasino is het niet mogelijk om vooraf te bepalen hoe vaak iemand zal komen. Het toelaten van de speler beschouwt de Kansspelautoriteit daarom als het aangaan van een zakelijke relatie, die verband houdt met de professionele activiteiten van het speelcasino. De speler mag niet deelnemen aan kansspelen voordat het cliëntenonderzoek is afgerond.

Het uitvoeren van een cliëntenonderzoek is daarmee altijd verplicht voor een kansspelaanbieder.

Afhankelijk van het risicoprofiel van de zakelijke relatie, kan het zijn dat een kansspelaanbieder een verscherpt cliëntenonderzoek moet uitvoeren. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

- Inwoners van gebieden met een hoger risico;

- Politiek Prominente Personen (PEP’s)*;

- Een IP-adres uit een geografisch gebied met een hoog risico.

*De reden voor een verscherpt cliëntenonderzoek is dat PEP’s risico’s met zich meebrengen op het gebied van corruptie en reputatieschade. Publieke functies die op een lager niveau dan nationaal niveau worden uitgeoefend worden niet als PEP aangemerkt.

  

Risicobeheersystemen

De kansspelaanbieder moet voorafgaand aan het aangaan van de zakelijke relatie vaststellen of de speler een PEP is, en moet daarom over passende risicobeheersystemen beschikken. Wanneer een speler bij het aangaan of voortzetten van de zakelijke relatie een PEP blijkt te zijn, moet de kansspelaanbieder maatregelen treffen. De Kansspelautoriteit verduidelijkt hierbij dat de speler niet mag deelnemen aan kansspelen voordat dit is vastgesteld. Dat betekent dat er geen transacties mogen worden uitgevoerd. 

Het vaststellen of de speler een PEP is, is daarmee altijd verplicht voor een kansspelaanbieder.

 Daarnaast moet periodiek tijdens de duur van de zakelijke relatie worden getoetst of de speler een PEP is geworden. De wijze waarop dit gebeurt, kan verschillen per kansspelaanbieder en is afhankelijk van de risico’s in een concreet geval. Met andere woorden, voor iemand, die op het moment van het aangaan van de zakelijke relatie nog geen PEP was, ontstaat de verplichting om te controleren of hij ondertussen een PEP is geworden, zoals met een verscherpt cliëntenonderzoek of screening.


Refinitiv World Check

Trust Alliance Compliance Solutions is partner van Refinitiv (World-Check), waarmee risk en compliance-risico’s op de meest efficiënte wijze geïnventariseerd en geprocessed worden. Daarnaast biedt World Check een 100% dekkingsgarantie op sanctielijsten wereldwijd, en beschikt het over een uitgebreide PEP database van meer dan 2,5 miljoen individuen.

Niet alleen screening, maar ook Enhanced Due Diligence (verscherpt cliëntenonderzoek) speelt hierin een grote rol. World-Check is “the golden standard” op dit vlak en wordt gebruikt en vertrouwd door vele toonaangevende organisaties wereldwijd en zeker ook in Nederland, dit om te voldoen aan de (inter)nationale wetgevingen zoals oa: WWFT, WTT, Sanctiewet 1977, FATCA, FCPA and UK Bribery Act waaronder de activiteiten van vele organisaties onbewust vallen met alle risico’s van dien.


Hebt u ondersteuning nodig in het voldoen aan de Wet Koa? Wij helpen u graag.

 

10+
Jaar ervaring in de markt
150+

Tevreden relaties

1.000.000+
Uitgebreide checks uitgevoerd